Програмиране и изграждане на сайт на AvioClaim. Сайтът е базиран на WordPress с темплейт, силно модифициран от нас. Допълнително сме разработили и напълно автоматизиран калкулатор за обезщетение при закъснял или отменен полет.

Уебсайт: https://avioclaim.com/